Verwijzers

Choices is een tweedelijns GGZ instelling die medisch specialistische zorg levert aan cliënten die afhankelijk zijn van alcohol, drugs of verslavende gewoonten.  Als we het hebben over verslavende gewoonten dan bedoelen we hier bijvoorbeeld gamen of gokken mee.

Verslaving is een ziekte. Een zeer verwoestende ziekte voor de verslaafde, maar ook voor hun omgeving. Wij helpen verslaafden en hun omgeving bij het maken van de juiste keuzes om hun leven weer hanteerbaar te maken. Door de inzet van een team van professionals, maatschappelijk werkers en ervaringswerkers kunnen wij voor iedereen een op maat gesneden behandeling aanbieden. Wij maken hierbij gebruik van onder andere cognitieve gedragstherapie, individuele gedragstherapie, systeem ondersteunende gesprekken, groepstherapie, medicatie en controle, ondersteuning dagstructuur en dagbesteding, maatschappelijke begeleiding en laten de cliënten kennis maken met zelfhulpgroepen zoals AA, NA en CA.

Wilt u meer informatie over onze werkwijze dan kunt u contact met ons opnemen:

Neem contact op

 

Wanneer u een patiënt wil verwijzen houdt u dan rekening met onderstaande:

Wat zijn de minimale eisen waaraan de verwijsbrief moet voldoen?
Een geldige verwijzing dient te voldoen aan de volgende voorwaarden

  • op de verwijzing staan de naam, functie en AGB-code van de verwijzer vermeld;
  • op de verwijzing staat een handtekening en/of een praktijkstempel;
  • de verwijzing is gedateerd maximaal zes maanden vóór start behandeling en minimaal op de datum van start behandeling (dat wil zeggen de datum van het eerste directe of indirecte patiëntgebonden contact);
  • op de verwijzing staat aangegeven dat de verwijzing is voor basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ;
  • de verwijzing moet de keuze voor basis-GGZ dan wel specialistische GGZ beargumenteren met gebruikmaking van de 5 landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel / HHM-rapport): vermoeden op een DSM benoemde stoornis; ernst van de problematiek; risico; complexiteit; beloop klachten.

Download en print een voorbeeld verwijsbrief door op het onderstaande icoon te drukken.
Deze verwijsbrief voldoet aan alle wettelijke eisen.
Zonder een volledige verwijsbrief kunnen wij uw patiënt niet in behandeling nemen.
U kunt de verwijsbrief aan uw patiënt meegeven of deze rechtstreeks naar ons faxen
op faxnummer 076 – 200 50 50

Download verwijsbrief