GHB

GHB komt voor in vloeibare vorm en poedervorm. In poedervorm heet GHB gamma-hydroxybutyraat en als vloeistof gamma-hydroxyboterzuur. Op de drugsmarkt wordt GHB meestal in vloeibare vorm aangeboden: een doorzichtige, stroperige substantie met een bijzonder zoute smaak. Om het te kunnen drinken wordt GHB meestal vermengd met frisdrank. Vanwege de sterk verdovende werking wordt GHB weleens ‘olifantenverdovingsmiddel’ genoemd. Ook ‘rape drug’ wordt regelmatig als synoniem gebruikt voor GHB.

De werking van GHB

GHB wordt meestal gedronken. Via maag en darmen bereikt GHB het bloed en de hersenen. GHB begint na 5 tot 30 minuten te werken. De effecten houden ongeveer 3 uur aan.

De effecten van GHB

De dosering ligt erg nauw en gaat daarom ook regelmatig mis. De dosis is erg moeilijk te bepalen; de ene keer zit er meer GHB in een flesje dan een andere keer.

De reactie op GHB verschilt ook heel erg per individu. Dat heeft te maken met je lichaamsgewicht of je snel of langzaam verteerd en of je lever goed werkt. Het effect van GHB hangt dus ook af van de psychische en fysieke gesteldheid van degen die het slikt. De beschreven effecten kunnen per persoon dus verschillen.

Lichamelijke effecten

  • Seksueel stimulerend;
  • Misselijkheid en overgeven (kan ook al bij een kleine dosis);
  • Duizeligheid (kan ook al bij een kleine dosis);
  • Slap gevoel in de spieren;
  • Stuiptrekkingen in ledematen en gezicht (kan ook al bij een kleine dosis).

Bij hogere dosering

  • Overvallen worden door een onbedwingbare slaap en als een blok in slaap vallen. Dit lijkt veel op het effect van een grote dosis alcohol. Bij het wakker worden is iemand vaak erg alert, maar ook gedesoriënteerd en geagiteerd;
  • Bewusteloosheid.

Geestelijke effecten

  • Geeft een ontspannen gevoel, door gebruikers ook wel omschreven als alcoholachtige roes;
  • Tijdelijk geheugenverlies (kan ook al bij een kleine dosis).

Gezondheidsrisico’s

Bewustzijnsverlies (‘out gaan’)

Bij hoge doseringen is er kans op bewusteloos raken. Het gevaar bestaat dat iemand stikt in zijn eigen tong of braaksel als hij buiten bewustzijn is. De combinatie van GHB met alcohol, slaap- en kalmeringsmiddelen vergroot de kans op ernstige ademhalingsstoornissen die levensbedreigend kunnen zijn. Deze middelen versterken de verdovende werking van GHB.

Kwetsbaarheid

Door het gebruik van hoge doseringen GHB kunnen grenzen vervagen, waardoor de gebruiker soms dingen doet die hij eigenlijk niet wil. Anderen kunnen daar misbruik van maken of er last van hebben. Als de gebruiker buiten bewustzijn is (of erg ver heen is) heeft hij niet in de hand wat er met hem gebeurt. Hij is dan afhankelijk van de hulp en betrouwbaarheid van anderen.

Afhankelijkheid

De laatste tijd melden zich meer gebruikers van GHB bij de hulpverlening dan voorheen. Regelmatig GHB-gebruik leidt snel tot afhankelijkheid. Bij dagelijks gebruik treden ontwenningsverschijnselen als trillingen en slapeloosheid op. Als dit gebruik enkele maanden wordt voortgezet, kan stoppen met het gebruik leiden tot ernstiger ontwenningsverschijnselen als depressie, angsten, verwardheid, hallucinaties en zelfs hartritmestoornissen, een delirium of epileptische aanval. Dit kan levensgevaarlijk zijn. Daarom wordt mensen die hun dagelijkse GHB-gebruik willen stoppen, aangeraden een arts te raadplegen.

Hersenschade

Er zijn aanwijzingen dat langdurig GHB-gebruik tot hersenschade kan leiden. Dit zou verklaren waarom sommige gebruikers last hebben van geheugenproblemen, leerproblemen en concentratieproblemen. Ook het herhaaldelijk out gaan kan vermoedelijk tot hersenschade leiden, doordat er een tijdelijk zuurstoftekort in de hersenen ontstaat. Meer onderzoek hiernaar moet hierover meer duidelijkheid over geven.

Hulp

Onthoudingsverschijnselen zouden zijn te vergelijken met die van alcohol, maar blijken in de praktijk zeer heftig (indien onbehandeld zelfs levensbedreigend) te zijn: trillen, (doods)angst, extreme onrust/agitatie, verhoogde hartslag, slaapproblemen, delirium, wanen en hallucinaties (psychose). Onder begeleide toediening van afbouwende doses GHB kunnen verslaafden langzaam ‘detoxen’.

Ons team kan je helpen om de juiste keuzes te maken, zodat je leven weer hanteerbaar wordt.

Choices kijkt samen met de patiënt en een professioneel behandelteam hoe de behandeling eruit moet zien. De behandeling is er eerst op gericht het gebruik te stoppen. Daarna is de behandeling erop gericht de gebruiker inzicht te geven in factoren, die de verslaving in stand houden.

Ook wordt aandacht besteed aan risicofactoren, die kunnen leiden tot terugval en aan het ontwikkelen van vaardigheden om deze risicofactoren het hoofd te bieden.

Tenslotte moet iemand leren zijn leven weer vorm en inhoud te geven zonder middelengebruik. Om dit te bereiken worden individuele therapie, gedragstherapie, relatie- en gezinstherapie, groepstherapie en maatschappelijke begeleiding veel gebruikt bij de behandeling.