Cocaïne

Cocaïne, kortweg coke, is een stimulerend middel. Het geeft een opgewekt, vrolijk gevoel. Het is als poeder vooral populair in het uitgaansleven (snuifcoke) en als base in de traditionele harddrugsscene waar het vooral gerookt wordt.

De effecten van Cocaïne

 

Lichamelijke effecten

 • Hongerprikkel verdwijnt, minder eetlust;
 • Pijnstillend op plek waar het mee in contact is geweest;
 • Seksueel stimulerend;
 • Meer energie;
 • Bij een hoge dosis is er een zeer snelle ademhaling en een verhoging van de hartslag en bloeddruk;
 • Tijdelijke toename van spierkracht en uithoudingsvermogen;
 • Lichte stijging van de lichaamstemperatuur;
 • Droge (neus)slijmvliezen;
 • Cocaïne stimuleert de stoelgang. Het werkt laxerend, en heeft ook een prikkelend effect op de blaas.

Psychische effecten

 • Het verhoogt een opgewekte, vrolijke of zelfs euforische stemming;
 • Het kan een heldere gedachtegang bevorderen;
 • Het geeft een gevoel van zelfverzekerdheid, de overtuiging dat beter gepresteerd wordt;
 • Depressieve gevoelens na gebruik (een zogenoemde crash);
 • Men kan zich agressief gedragen;
 • Leeg, ‘katterig’ gevoel na gebruik (zeker als daarbij alcohol is gedronken).

Het effect van een middel wordt niet alleen bepaald door het middel zelf, maar ook door persoonsgebonden factoren van degene die het middel gebruikt. De beschreven effecten kunnen per persoon dus verschillen.

Gezondheidsrisico’s

 • Mensen die vaak cocaïne gebruiken worden vaak rusteloos en raken snel geïrriteerd. Zelfvertrouwen kan doorslaan in overmoed en dit kan weer leiden tot gevaarlijke situaties zoals onder invloed deelnemen aan het verkeer.
 • Door het snuiven van cocaïne trekken de bloedvaten in de neus samen. Bij veelvuldig gebruik kan het slijmvlies in de neus hierdoor beschadigen. Als cocaïne bij het snuiven in de voorhoofdsholte terechtkomt, kunnen daar verstoppingen en hoofdpijn ontstaan.
 • Cocaïne neemt vermoeidheidsgevoelens weg. De gebruiker kan daardoor energiereserves gaan gebruiken, omdat hij zijn natuurlijke grens niet meer voelt. Samen met het risico op slapeloosheid leidt dat tot uitputting. Dit is voor een deel van de gebruikers een reden om opnieuw te gebruiken of hiermee door te gaan.
 • Zwaar gebruik kan leiden tot waanvoorstellingen. Deze geven vaak weer angst en paniek. Achterdocht (‘paranoia’ ) of zich bedreigd voelen kan omslaan in agressie. Wie vaak cocaïne gebruikt, kan het gevoel krijgen dat er beestjes onder zijn huid zitten. Hij krijgt ernstige jeuk en krabt zich soms tot bloedens toe.
 • Wie regelmatig en veel cocaïne gebruikt, verliest de eetlust, vermagert daardoor en doet een aanslag op zijn lichamelijke conditie.

Hulp

Ons team kan je helpen om de juiste keuzes te maken, zodat je leven weer hanteerbaar wordt.

Choices kijkt samen met de patiënt en een professioneel behandelteam hoe de behandeling eruit moet zien. De behandeling is er eerst op gericht het gebruik te stoppen. Daarna is de behandeling erop gericht de gebruiker inzicht te geven in factoren, die de verslaving in stand houden.

Ook wordt aandacht besteed aan risicofactoren, die kunnen leiden tot terugval en aan het ontwikkelen van vaardigheden om deze risicofactoren het hoofd te bieden.

Tenslotte moet iemand leren zijn leven weer vorm en inhoud te geven zonder middelengebruik. Om dit te bereiken worden individuele therapie, gedragstherapie, relatie- en gezinstherapie, groepstherapie en maatschappelijke begeleiding veel gebruikt bij de behandeling.

Doe zelf de verslavingstest