Hulp

Verslaving is over het algemeen een langdurende, chronische aandoening, en het is moeilijk er vanaf te komen. Daarom is vroegtijdige herkenning van problematisch middelengebruik belangrijk.

Vaak is het iemand uit de omgeving van de gebruiker die het problematische gebruik als eerste opmerkt, terwijl de gebruiker zelf het probleem nog niet onderkent. Hulp zoeken en behandeling in deze fase kan veel narigheid voorkomen. Wanneer eenmaal een echte verslaving is ontstaan, is het veel lastiger om er vanaf te komen. De belangrijkste voorwaarde voor een geslaagde behandeling is de eigen wens om het gebruik te beëindigen.

Een verslaving gaat gepaard met lichamelijke, psychische en sociale problemen. Deze problemen moeten aandacht krijgen in de behandeling. Het is belangrijk dat de familie en dierbaren bij de behandeling worden betrokken. Een dergelijke gecombineerde behandeling geeft het beste resultaat.

Voor de behandeling van verslaving bestaan verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de ernst van de verslaving en van de persoonlijke omstandigheden van de verslaafde.

Choices kijkt samen met de patiënt en een professioneel behandelteam hoe de behandeling eruit moet zien.  De behandeling van een verslaving kan uit meerdere onderdelen bestaan.

Psychosociale en psychotherapeutische hulpverlening

De behandeling is er eerst op gericht het gebruik te stoppen. Daarna is de behandeling erop gericht de gebruiker inzicht te geven in factoren, die de verslaving in stand houden. Ook wordt aandacht besteed aan risicofactoren, die kunnen leiden tot terugval en aan het ontwikkelen van vaardigheden om risicofactoren het hoofd te bieden. Tenslotte moet iemand leren zijn leven weer vorm en inhoud te geven zonder middelengebruik. Hierbij worden gedragstherapie, relatie- en gezinstherapie, groepstherapie en maatschappelijke begeleiding veel gebruikt bij de behandeling van verslavingsproblematiek.