Behandeling

Aanmelden kan op verschillende manieren:

1 Bel ons rechtstreeks 076 – 2 600 100
2 Vul het contactformulier in en wij nemen contact met jou op.

Eerste contact

Voor er aan de daadwerkelijke behandeling begonnen kan worden is het erg belangrijk een goed beeld te krijgen en om jouw hulpvraag in kaart te brengen. Daarom zullen we tijdens het eerste telefoongesprek een aantal dingen aan je vragen. Naar aanleiding daarvan kan een indicatie/kennismakingsgesprek worden gepland.

En dan

We gaan uitgebreid het gesprek aan. Mogelijk volgt er nog een tweede gesprek. Naar aanleiding daarvan gaan we kijken wat de beste behandeling voor jou is.

Behandeling

Een verslaving gaat gepaard met lichamelijke, psychische en sociale problemen. Deze problemen moeten aandacht krijgen in de behandeling. Het is belangrijk dat de familie en dierbaren bij de behandeling worden betrokken. Op die manier ontstaat er een behandeldriehoek. Een dergelijke gecombineerde behandeling geeft het beste resultaat.
Voor de behandeling van verslaving bestaan verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de ernst van de verslaving en van de persoonlijke omstandigheden.
Choices kijkt samen met de cliënt en een professioneel behandelteam hoe de behandeling eruit moet zien. De behandeling van een verslaving kan uit meerdere onderdelen bestaan.

De behandeling is er eerst op gericht het gebruik te stoppen. Daarna is de behandeling erop gericht de gebruiker inzicht te geven in factoren, die de verslaving in stand houden. Ook wordt aandacht besteed aan risicofactoren, die kunnen leiden tot terugval en aan het ontwikkelen van vaardigheden om risicofactoren het hoofd te bieden. Tenslotte moet iemand leren zijn leven weer vorm en inhoud te geven zonder middelengebruik. Hierbij worden cognitieve gedragstherapie, individuele gedragstherapie, systeem ondersteunende gesprekken, groepstherapie, medicatie en controle, ondersteuning dagstructuur en dagbesteding, maatschappelijke begeleiding veel gebruikt bij de behandeling.

Nazorg

De behandeling wordt direct opgevolgd door de nazorg. In overleg met de behandelaren en de cliënt zal hiervoor een persoonlijk nazorgplan worden opgesteld. Dit houdt in ieder geval in dat de cliënt gedurende minimaal drie maanden na de behandeling nog begeleid wordt en regelmatig terugkomt naar de kliniek. Een onderdeel van de nazorg kan bijvoorbeeld ook systeemtherapie zijn.
Daarnaast zullen we de cliënt als daar behoefte aan is op maatschappelijk gebied ondersteunen en hem of haar in contact brengen met de juiste personen om hen verder te begeleiden op bijvoorbeeld woon, werk of financieel gebied.
Choices behandelt alle cliënten en hun dierbaren met respect gedurende het gehele traject. Zowel de cliënten als hun dierbaren krijgen een vaste casemanager tot wie zij zich kunnen richten.

Wachttijden

Indicatiegesprek                    1 tot 2 weken

Behandeling                           2 tot 4 weken